Julevandring i Engene kirke

I år var vi igjen invitert til julevandring i kirka. Det ble en positiv opplevelse for alle.
De eldste barna hadde øvet på julesanger og hørt om da Jesus ble født. De gledet seg til julevandringen i Engene kirke.

Julevandring er for oss en ny tradisjon, første gang var i fjor med gode tilbakemeldinger.
Barna fikk en forhåndsintroduksjon av personalet i samlingsstund. Vi skulle kjøre buss (gøy) og bil til kirka og der var det meningen å delta i et rollespill med handling fra Juleevangeliet.

Presten Jens tok høytidelig i mot oss og forklarte litt om hvordan dette skulle gjennomføres. Barna stirret med store øyne mens han kledde på seg kappe og gullkrone med tilhørende stav og fortalte at han (presten) skulle spille keiser Augustus. Barna ble spurt om å delta gjennom å være de ulike rollene i historien og alle fikk rekvisitter. Personalet fikk også lov. Etter hvert sto det en hel flokk av Engler, hyrder, vise menn samt Maria og Josef ved siden av keiseren.

De frammøtte foreldrene observerte gjennom kameralinser mens følget "reiste" fra Nasaret til Betlehem og søkte husrom for natten. Vi endte opp rundt krybben i en stall og de tre vise menn fikk gi sine gaver og englene sang. Vi sang også nyere og gamle kjente julesanger mens vi gikk. 

Det var en fin stemning under hele seansen og ettersom det bare var fra vår barnehage, fikk barna ro og trygghet til å delta og observere alt som skjedde.